Projekt

Biệt thự cao cấp

Thời gian: 1/2014
Địa chỉ: 35 T1 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội
Sản phẩm: Cửa UPVC, cửa đi chính, cửa Balcon