Projekt

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Hải Ánh

Thời gian: 2011
Địa chỉ: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Hải Ánh 
               01 N04A Đô thị Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
Sản phẩm: Cửa UPVC, cửa đi chính, cửa Balcon