Projekt

Tổ hợp Văn Phòng - Khách Sạn

Thời gian: 1/2014
Địa chỉ: Tổ hợp Văn Phòng
               Khách sạn Nam Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Sản phẩm: Cửa UPVC, cửa đi chính, cửa Balcon