Tin tức

THI CÔNG LẮP ĐẶT CỬA NHÔM SCHUCO TẠI CÔNG TRÌNH Ở CIPUTRA

Công nhân kỹ thuật tiến hành lắp đặt bộ cửa đi nối với vách kính tại công trình